ss

29.10.2012
[Hot new] Cập nhật kết quả trước giờ G sự kiện Miss Wonderland
Hi cả nhà! Chỉ còn một ngày nữa thôi, sự kiện Miss Wonderland sẽ kết thúc? Cả nhà thử làm Gia Cát Dự tìm ra nhân vật sẽ dành vị trí quán quân của sự kiện này ...

Fix lỗi mất xu 21.06.2012
Bảo trì server 23.04.2012
Top đại gia Top cao thủ